Legepladser, cykler og cykelservice fra BabySam Institutionssalg / BOS

Salgs- og leveringsbetingelser

Denne webshop er kun beregnet til handel mellem B2B og B2G
Dvs. handel mellem en BabySam Institutionssalg / Bos og en anden virksomhed eller mellem BabySam Institutionssalg / Bos og en offentlig instans. Hvis du som privat kunde ønsker at handle med os skal du tage direkte kontakt til os via telefon eller mail. Dvs. ingen privat salg via webshoppen.

Generelle oplysninger
BabySam Institutionssalg / Bos
CVR. nr. 31370450
Mallevej 3
9681 Ranum
kontor@bos-as.dk
Tlf. 73 64 63 20

Nedenstående salgs- og leveringsbestemmelser gælder for alle leverancer fra BabySam Institutionssalg / Bos (Både varer bestilt via webshoppen www.bos-as.dk og bestilling via kontoret eller via vores konsulenter) Salgs- og leveringsbestemmelserne gælder i de tilfælde, hvor der ikke er  indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og BabySam Institutionssalg / Bos.

Salgs- og leveringsbestemmelserne er gældende fra 1. Januar 2021.

Priser & Betaling
Alle priser er angivet i danske kroner ex. moms. Fragtpriserne er ligeledes angivet i danske kroner ex. moms. Regningen pålægges 25% moms. Der er mulighed for at betalingen kan gennemføres via EAN nummer eller få tilsendt en faktura.

BabySam Institutionssalg / Bos har differentierede betalingsbetingelser til varierende kundetyper:
Private kunder har forudbetaling (kun direkte salg til private, ingen salg til private via webshoppen) .
Erhvervskunder har 14 dage netto.
Offentlige kunder har 30 dage netto.

Større legepladsprojekter aconto faktureres løbende efter færdiggørelsesgraden.
Ved bestilling af specialprojekter vil der være løbende acontobetaling fra ordreafgivelse

Forsendelsesomkostninger betales af kunden, medmindre andet skrifteligt er aftalt.
Fragtprisen som opgives på ordrebekræftelsen, er gældende for levering i hele Danmark, dog ikke øer uden fast broforbindelse, medmindre varen kan sendes med alm. pakkepost, uden yderligere fragtomkostninger.

Leveringstidspunkt & Transport
Levering af varer fra BabySam Institutionssalg / Bos anses for ske, når kunden har fået varen udleveret. Bestillingerne sendes med fragtmand, hvis ikke andet er aftalt mellem køber og BabySam Institutionssalg / Bos. Når varen leveres af BabySam Institutionssalg / Bos ansatte, har BabySam Institutionssalg / Bos det fulde ansvar for, at varen bliver leveret intakt. Når varen bliver leveret af anden fragtmand, har denne ansvaret for, at varen leveres intakt. Det er muligt selv at afhente nogle af varerne i enten 9681 Ranum (institutionskøretøjer) eller 4622 Havdrup (legepladselementer) efter nærmere aftale.
Leveringstiden på institutionskøretøjer er typisk 1-2 uger.
Leverringstiden på legepladselementer er typisk 6 uger.
Leveringstiden kan være længere i forbindelse med sommerferie og jul. Spørg gerne på leveringstiden, ofte kan vi sende varerne hurtigere.

Reklamation og undersøgelsespligt
Risikoen for varer købt af BabySam Institutionssalg / Bos overgår til køber ved leveringen. Er varen blevet beskadiget eller forringet under transporten, skal køber meddele det til fragtmanden ved leveringen. Derefter skal køber skrifteligt meddele skaden til BabySam Institutionssalg / Bos indenfor 2 hverdage.
Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af ydelsen ved leveringen. Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber senere undlader rettidigt at reklamere over konstaterede mangler. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skrifteligt og skal ske straks ved konstatering af misligholdelsen. Reklamationen skal indeholde en skriftelig beskrivelse samt billede dokumentation. Den skriftlige beskrivelse over reklamationen skal indeholde en redegørelse for manglernes beskaffenhed og de fejl, BabySam Institutionssalg / Bos eller de ansatte måtte have gjort sig skyldig i. Ved reklamation over mangler, har BabySam Institutionssalg / Bos ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før BabySam Institutionssalg / Bos tager stilling til, om manglerne fortsat giver BabySam Institutionssalg / Bos pligt til afhjælpning af de reklamerede fejl eller mangler. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres han for enhver ret til godtgørelse. BabySam Institutionssalg / Bos påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab m.m.
Kunden har 2 års reklamationsret i henhold til den danske købelov. BabySam Institutionssalg / Bos yder en ekstra service og giver en udvidet garanti på udvalgte dele. Dette er specificeret under afsnittet “Garanti”, se her.

Ejendomsforbehold
Institutionskøretøjer, legepladser eller andre ydelser som fx reparationer ejes af BabySam Institutionssalg / Bos indtil varen/ydelsen er betalt af køber.

Sortiments- og konstruktionsændringer
BabySam Institutionssalg / Bos tager forbehold for trykfejl, udgående varer, udsolgte varer, prisændringer samt sortiments- og konstruktionsændringer.

Ordre
Ved modtagelse af ordrer, fremsender BabySam Institutionssalg / Bos en ordrebekræftelse. Ved ordrer bestilt via webshoppen sendes ordrebekræftelsen automatisk via systemet. Ved ordrer bestilt via en konsulent eller kontoret sendes ordrebekræftelsen manuelt. Hvis køber ikke indenfor rimelig tid har gjort skriftelig indsigelse i forhold til ordrebekræftelsen, hæfter køber for den samlede ordre.

Tilbud
Alle priser er anført i danske kroner ex. moms.
Tilbud på institutionskøretøjer og reparation af institutionskøretøjer er gældende i 7 dage.
Tilbud på legepladser og montage af legepladser er gældende i 30 dage.
Anførte leveringstider må betragtes som skønsmæssige. Der tages forbehold for regne- og skrivefejl.

Leveringstider
Leveringstider opgivet af BabySam Institutionssalg / Bos er skønsmæssigt fastsat. BabySam Institutionssalg / Bos yder ikke erstatning for forsinket levering.

Montage
Bygherre hæfter for skader på kabler, rør og andre installationer i undergrunden, eller forsinkelser pga. uforudsete ting (fx større sten/cement eller andre store forhindringer), såfremt der ikke er fremskaffet ledningsplaner, inden gravearbejdet påbegyndelse.

I montageprisen tages forbehold for ikke-gravevenlig (f.eks. asfalt & flisebelægninger) samt ved forurenet jord, skjulte fundamenter, trærødder, byggeaffald, store sten, stikledninger og tilsvarende, tilkørselsforhold, behov for dræn.
Køber er forpligtiget til at have undersøgt og fremskaffet dokumentation på ovenstående forhold. Med mindre at andet er aftalt skriftligt i ordrebekræftelsen.

Opstillingsarealet være ryddet for eventuelt eksisterende produkter m.m. inden montøren ankommer og starter projektet op. Ved montagearbejde i ny udgravede områder, hvor faldunderlag er ilagt før montering af produkter, så faktureres ekstraarbejde i forbindelse med flytning/tilbagelægning af faldunderlag.  Reetablering af området efter endt arbejde samt eventuelt bortkørsel af jord ikke inkluderet.
Nødvendige køreveje (køreplader) til området, hvor legepladsen skal etableres, er ikke indeholdt i tilbuddet. Med mindre at andet er aftalt skriftligt i ordrebekræftelsen.

Det anbefales altid ved større projekter samt ved etablering af gummiunderlag at der etableres byggehegn. Dette afregnes pr. løbende meter byggehegn samt perioden det skal være på pladsen. Med mindre at andet er aftalt skriftligt i ordrebekræftelsen.
Ekstra omkostninger ved hærværk i forbindelse med opførelse af legepladsen er ikke inkluderet.

Force majoure
BabySam Institutionssalg / Bos er berettiget til at annullere eller udskyde leverancer, og er i øvrigt fri for ansvar i tilfælde af manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, der ligger udenfor BabySam Institutionssalg / Bos rimelige kontrolmuligheder, herunder krig, terrorisme, strejke, lockout, pandemier, produktionsuheld, sygdom, vareknaphed, forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør. Kundens mislighedsbeføjelser bortfalder i sådanne tilfælde og kunden kan ikke fremsætte krav mod Bos A/S af nogen art.

Persondatapolitik
Vores persondatapolitik kan læses her.

Klageadgang
Eventuelle uenigheder mellem køber og BabySam Institutionssalg / Bos, som ikke kan klares ved forhandling, skal afgøres ved dansk ret.
Nævnes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.