Legepladser, cykler og cykelservice fra BabySam Institutionssalg / BOS

Garanti

BabySam Institutionssalg / Bos yder garanti i henhold til den danske købelov. Vores legepladselementer og institutionskøretøjer overholder gældende regler og bestemmelser indenfor det pågældende område. For at yde vores kunder en god service og vise at vi kan stå inde for vores produkter, yder vi en udvidet garantidækning på bestemte elementer indenfor legepladser og institutionskøretøjer. den udvidede garanti kan ses herunder.

Udvidet garantibestemmelser indenfor institutionskøretøjer
Ud over den almindelige købelov yder BabySam Institutionssalg / Bos 5 års stelgaranti på institutionskøretøjer.

Udvidet garantibestemmelser indenfor legepladselementer
BabySam Institutionssalg / Bos giver varierende garanti, alt afhængig af, hvad det er for nogle legepladselementer, der er tale om.

 • 15 års garanti
  Galvaniserende bærende dele
  Rustfrie stålkomponenter
  HPL komponenter
  HDPE paneler
 • 10 års garanti
  Robinia træ – væsentlig råd
  Andre stålkomponenter
 • 5 års garanti
  Lærk, Eg og Douglas træ – væsentlig råd
  Fjedre til vipper
 • 2 års garanti
  Bevægelige metal- og plastikdele
  Solsejl
  Polyester hængekøjer

Ved henvendelse om en reklamation, som ønsket dækket at garantien, skal følgende være opfyldt
Der skal foreligge dokumentation for, at der har været udført tilsyn og vedligeholdelse af produktet i henhold til BabySam Institutionssalg / Bos vejledning. Kan dette ikke dokumenteres har BabySam Institutionssalg / Bos ret til at afvise reklamationen.

Garantien gælder ikke slitage, misbrug og hærværk
Garantien dækker ikke forkert vedligehold, normal slitage samt overflade på metaldele. Misfarvede overflader og andre kosmetiske fejl eller svigt som følge af misbrug eller hærværk, dækkes ikke af garantien. Naturlige ændringer i træ over tid anses som kosmetiske fejl, og er ikke en del af garantien. Det forventes at træ arbejder og at der vil ske revnedannelse i træet.

Miljøpåvirkninger
Produkter, der er installeret i direkte kontakt med forurenet jord, kloreret vand, eller installeret så tæt ved kysten, at de er udsat for salttåge er ikke dækket af BabySam Institutionssalg / Bos garanti for eventuelle skader forårsaget af korrosion. Produkter installeret i kystområder, indenfor 200 meter fra kysten, vil kun blive dækket af garantien for den halve periode af standard produktgarantien i forhold til defekter forårsaget af korrosion.

Træet
Revnedannelse i Robinia træ, Lærk, Eg og Douglas dækkes kun, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176.

Originale dele
For at garantien er gældende skal der ved udskiftning af slidte eller defekte dele bruges originale reservedele fra BabySam Institutionssalg / Bos.